Activitats Acadèmia

Isona Passola compareix davant la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya

isona parlament

El dimecres 7 de juny, la presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català va comparèixer davant la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya per a exposar l’estat actual del cinema produït a Catalunya.

La compareixença d’Isona Passola va tractar diversos punts. En primer lloc, va recordar la petició del Parlament Europeu als Estats membres per tal que promoguin iniciatives per facilitar la producció, la distribució i l’exhibició i que apliquin un IVA reduït, així com les conseqüències de l’aplicació de l’IVA cultural a Espanya i del desavantatge fiscal que això implica respecte a la resta de l’Eurozona.

També en relació al finançament, va parlar de l’impacte directe de la fiscalitat actual, les desgravacions a Navarra i Canàries, les avantatges d’una llei de mecenatge, les vies de fiançament del cinema i les polítiques del Departament de Cultura en el sector audiovisual.

Tot plegat es va acompanyar de dades comparatives d’entre 2011 i 2015, també pel que fa a les llengües en què es roda el cinema produït a Catalunya i dels pressupostos de les produccions cinematogràfiques, sense oblidar les xifres de les partides econòmiques destinades al doblatge al català de grans produccions.

La seva compareixença va ser a petició de Sonia Sierra, del Grup Parlamentari de Ciutadans i membre de la Comissió, que formen 19 representants dels principals grups polítics del Parlament de Catalunya.

 

bannerweb candidatesxiii

@academiacinecat