Notícies

L’Acadèmia del Cinema Català escollirà nova Junta Directiva

Les eleccions tindran lloc el pròxim 16 d’abril a la seu de la SGAE i la Fundació Autor a Catalunya

Hi estan convocats tots els membres de l’Acadèmia. El procés de votacions s’inclou en el marc de la reunió ordinària de l’Assemblea General

El 15 de març es va obrir el període electoral per a la presentació de candidatures de la Junta directiva de l’Acadèmia del Cinema Català que finalitza el 28 de març. Les candidatures, tancades, han de preveure els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari, Tresorer, un mínim de 4 i un màxim de 7 vocals.

El 5 d’abril es faran públiques les candidatures que compleixin els requisits i des de l’Acadèmia es convidarà als titulars a celebrar un acte informatiu conjunt dels diferents programes, abans de les eleccions del 16 d’abril. 

El procés de votacions tindrà lloc a la seu de la SGAE i la Fundació Autor a Catalunya, en el marc de l’Assemblea General anual, convocada a les 18:00 h. Més de 350 socis de l’Acadèmia del Cinema Català estan cridats a emetre el seu vot presencial o per correu. Segons el previst en els Estatuts, podran exercir el dret de vot a les Eleccions de la Junta Directiva tots els socis i sòcies numeraris, associats i membres d’honor que estiguin al corrent del pagament de les quotes. Els socis/sòcies menors d’edat no tenen dret a vot.

 La nova Junta Directiva entrarà en funcions l’endemà mateix de les eleccions per representar, dirigir i administrar l’entitat durant els propers quatre anys.

Assemblea General – Eleccions de Junta directiva de l’Acadèmia del Cinema Català

16 d’abril de 2013, a la seu de la SGAE i la Fundació Autor a Catalunya

Passeig Colom, núm. 6, Barcelona

18.00 hores en primera convocatòria i 18.10h hores en segona convocatòria. Es prega puntualitat

Un cop constituïda l’Assemblea i oberta la reunió, els socis i sòcies que accedeixin a la sala no tindran dret a vot ni en els punts de l’Ordre del Dia ni en l’Elecció de la Junta Directiva.

La Junta Directiva actual està formada per Joel Joan (President), Montse Ribé (Vicepresidenta), Pep Armengol (Secretari), Rosa M. Fusté (Tresorera) i, Enric Gomà, Elisa Plaza, Jesús Escosa, Ricard Figueras, Manuel Huerga, Paco Poch i Jordi Roigé (Vocals).

L’acta fundacional de l’Acadèmia del Cinema Català es va signar el 28 de febrer de 2008 per 46 professionals dels diferents oficis del cinema a l’Hotel Àmister de Barcelona. La Junta Directiva constitucional va tenir un mandat d’un any i després es van convocar les primeres eleccions amb la candidatura encapçalada per l’actor i director Joel Joan que ara conclou el període vigent.

bannerweb candidatesxiii

@academiacinecat