Notícies

Informe sobre la indústria del cinema a Catalunya 2014-15

opa logo

L'Observatori de la Producció Audiovisual (OPA) de la Universitat Pompeu Fabra publica el Dossier La indústria del cinema a Catalunya, que es composa de dos informes, el de la Producció cinematogràfica a Catalunya 2014-2015 i el de L'exhibició de cinema a Catalunya 2014-2015.

L'OPA és un portal de la Universitat Pompeu Fabra destinat a oferir serveis d'estudi, documentació i debat sobre la dinàmica de la producció audiovisual i, en general, de tot el sector audiovisual. L'Observatori es planteja com un espai de trobada entre el món professional i el món acadèmic des d'on poder oferir eines per al coneixement i el desenvolupament, sobretot, de la indústria audiovisual catalana. 

L'Observatori és una iniciativa d'UNICA (Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual), grup de recerca de la Universitat Pompeu Fabra, consolidat per la Generalitat de Catalunya.

Amb el dossier publicat es preten donar continuïtat als treballs periòdics realitzats per l’Observatori de la Producció Audiovisual sobre aquesta temàtica. Els estudis es basen sobretot en les dades facilitades per l’Institut d’Empreses Culturals de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, i es completa amb altres fonts complementàries per a les comparacions amb d’altres països. La metodologia que s’ha seguit és també la mateixa que en els informes precedents, per així facilitar les comparacions, que han de permetre avaluar la trajectòria del sector al llarg del temps.

bannerweb candidatesxiii

@academiacinecat