Actualitat

#EuropeCalls: "Europa creativa: Desenvolupament d’audiències i Impacte social"

europacreativamedia

L’objectiu de la sessió és, d’una banda, orientar el sector cultural i creatiu català sobre els objectius de la Comissió Europea envers el desenvolupament d’audiències, tot analitzant la convocatòria d’Europa Creativa MEDIA de suport al Desenvolupament d’audiències; i de l’altra, aclarir què s’entén per impacte social en un projecte europeu, com es mesura i valora, i proporcionar consells per millorar-lo. 

La idea és oferir eines pràctiques als operadors culturals que o bé estan en el procés d’elaboració d’un projecte, o bé estan en el procés d’implementació d’un projecte d’abast europeu.

Una jornada adreçada a empreses, entitats, institucions i organitzacions públiques i privades del sector cultural i creatiu on els seus projectes –susceptibles de ser presentats a Europa Creativa- tinguin
entre d’altres objectius el desenvolupament, la millora, l’anàlisi, l’educació, l’augment o la fidelització de les seves audiències.

LLOC:
Sala d’Actes de l’Arts Santa Mònica
Les Rambles, 7
08002 Barcelona

DATA: 22 de gener

PROGRAMA

09.45h - 10.00h Registre inscrits
10.00h - 10.15h Benvinguda i presentació de la jornada a càrrec d’Àlex Navarro, coordinador
d’Europa Creativa Desk – MEDIA Catalunya.
10.15h - 11.00h Guia per desenvolupar l’impacte social dels projectes europeus. Què s’entén per
impacte social en els projectes europeus? Com es mesura i valora? Com es pot millorar? A càrrec
de Josep Ramón Flecha, Departament de teoria sociològica, filosofia del dret i metodologia de les
ciències socials.
11.00h – 11.15h Precs i preguntes
11.15h - 11.45h Presentació de la línia de suport al Desenvolupament d’Audiències d’Europa
Creativa MEDIA, a càrrec d’Alex Navarro, coordinador d’Europa Creativa Desk – MEDIA Catalunya.
11.45 -12.15h Estudi de cas a càrrec de Laia Colell / Núria Aidelman, de l’entitat A Bao a Qu, amb el
projecte Moving Cinema, beneficiari en les dues darreres convocatòries de suport al
Desenvolupament d’Audiències.
12.15h - 12.30h Precs i preguntes
12.30h – 12.45h Conclusions finals i clausura de la sessió a càrrec d’Àlex Navarro.

Inscripcions a través d’aquest enllaç:
http://www.europacreativamedia.cat/inscripcions_desenv_audiencies

bannerweb candidatesxiii

@academiacinecat