Departament contra els abusos

L’Acadèmia i el Síndic de Greuges signen un conveni per treballar conjuntament contra els abusos

El Síndic estudiarà l’obertura d'actuacions d’ofici en els casos que ho precisin

La presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, i Rafael Ribó, el Síndic de Greuges de Catalunya, s’han reunit per signar un conveni de col·laboració amb l'objectiu d'establir un marc jurídic per a la protecció de les dones, adolescents i nenes de la violència sexual i per raó de gènere, orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

Amb aquest conveni el Síndic pren el compromís de tramitar les queixes i resoldre les consultes que li traslladi l’Acadèmia a través del seu Departament contra els abusos en el sector audiovisual i de les arts escèniques, fer difusió del servei d’atenció a les víctimes o testimonis iniciat per l’Acadèmia del Cinema Català, estudiar l’obertura de les actuacions d’ofici i decidir-ne l’obertura o fer saber les raons de la no obertura.

Per la seva banda, l’Acadèmia es compromet a informar els seus socis i sòcies de les competències del Síndic de Greuges en relació amb qualsevol tema relacionat amb la protecció pel que fa a la violència sexual, l’assetjament o l’abús de poder per raó de gènere, orientació́ sexual, raça, religió́ o edat o per raó de gènere, i del dret que tenen a presentar-li una queixa. També es compromet a traslladar al Síndic, quan així ho sol·liciti la persona interessada, les seves queixes, i a demanar al Síndic que obri actuacions d’ofici en el marc de les seves competències.

Per tal de fer un seguiment dels casos es preveu la creació d'una comissió mixta integrada per un membre de la comissió contra els abusos de l'Acadèmia, dues persones tècniques amb experiència en igualtat i gènere, i l’adjunt general i l’adjunta del síndic per a la defensa dels drets dels infants i adolescents. La seva funció serà supervisar totes les incidències que es puguin produir en l’aplicació o interpretació del conveni, així com vetllar pel seu compliment, definir les actuacions per dur a terme els compromisos adquirits i desenvolupar les eines per a la implementació dels mateixos.

bannerweb candidatesxiii